Dogecoin

Dogecoin Core [DOGE, Ð]

DogecoinBadge MuchWow

Dogecoin là một loại tiền điện tử hướng tới cộng đồng được lấy cảm hứng từ meme Shiba Inu. Phần mềm Dogecoin Core cho phép bất kỳ ai vận hành node trong Dogecoin blockchain networks và sử dụng phương pháp băm Scrypt cho Proof of Work. Nó được điều chỉnh từ Bitcoin Core và các loại tiền điện tử khác.

Để biết thông tin về các khoản phí mặc định được sử dụng trên Dogecoin network, vui lòng tham khảo khuyến nghị phí.

Website: dogecoin.com

Cách sử dụng 💻

Để bắt đầu cuộc hành trình của bạn với Dogecoin Core, xem hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn bắt đầu.

API JSON-RPC được cung cấp bởi Dogecoin Core là self-documenting và có thể đọc lướt qua với dogecoin-cli help, trong khi thông tin chi tiết cho từng lệnh có thể được xem với dogecoin-cli help <command>. Ngoài ra, hãy xem tài liệu Bitcoin Core - để triển khai một giao thức tương tự - hoặc có được phiên bản browsable.

Such ports

Dogecoin Core theo mặc định sử dụng cổng 22556 để giao tiếp peer-to-peer điều đó là cần thiết để đồng bộ hóa blockchain "mainnet" và cập nhật thông tin về các giao dịch và blocks mới. Ngoài ra, cổng JSONRPC có thể mở được, mặc định là cổng 22555 cho mainnet nodes. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị không để lộ các cổng RPC với internet công cộng.

Functionmainnettestnetregtest
P2P225564455618444
RPC225554455518332

Đang phát triển - Kế hoạch Moon 🌒

Dogecoin Core là một phần mềm nguồn mở và do cộng đồng hướng tới. Quá trình phát triển là công khai và được hiển thị công khai; bất kỳ ai cũng có thể xem, thảo luận và làm việc trên phần mềm.

Các nguồn lực phát triển chính::

  • GitHub Projects được sử dụng để theo dõi công việc đã lên kế hoạch và đang tiến hành cho các bản phát hành sắp tới.
  • GitHub Discussion được sử dụng để để thảo luận về các tính năng, được lên kế hoạch và chưa được kế hoạch, liên quan đến sự phát triển của phần mềm Dogecoin Core, các giao thức nền tảng và DOGE asset.
  • Dogecoindev subreddit

Phiên bản Chiến lược

Số phiên bản tuân theo ngữ nghĩa major.minor.patch.

Các nhánh

Có 3 loại nhánh trong kho này:

  • master: Ổn định, chứa phiên bản mới nhất của bản phát hành major.minor mới nhất .
  • maintenance: Ổn định, chứa phiên bản mới nhất của các bản phát hành trước, vẫn đang được bảo trì tích cực. Định dạng: <version>-maint
  • development: Không ổn định, chứa mã mới cho các bản phát hành theo kế hoạch. Định dạng: <version>-dev

Các nhánh master và maintenance có thể thay đổi độc quyền bằng cách phát hành. Các bản phát hành theo kế hoạch sẽ luôn có một nhánh để phát triển và các yêu cầu kéo phải được gửi theo các yêu cầu đó. Nhánh maintenance chỉ để sửa lỗi, vui lòng gửi các tính năng mới cho nhánh development với phiên bản cao nhất.

Đóng góp 🤝

Nếu bạn tìm thấy lỗi hoặc gặp sự cố với phần mềm này, vui lòng báo cáo nó bằng cách sử dụng hệ thống sự cố.

Vui lòng xem hướng dẫn đóng góp để biết cách bạn có thể tham gia vào quá trình phát triển Dogecoin Core. Thường có những chủ đề tìm kiếm sự trợ giúp trong đó những đóng góp của bạn sẽ có tác động cao và nhận được sự đánh giá rất cao. wow.

Cộng đồng 🚀🍾

Bạn có thể tham gia các cộng đồng trên các phương tiện truyền thông xã hội khác nhau. Để xem điều gì đang xảy ra, hãy gặp gỡ mọi người và thảo luận, tìm meme mới nhất, tìm hiểu về Dogecoin, cung cấp hoặc yêu cầu trợ giúp, để chia sẻ dự án của bạn.

Dưới đây là một số địa điểm để tham quan:

Những Câu Hỏi Thường Gặp ❓

Bạn có câu hỏi liên quan đến Dogecoin? Câu trả lời có lẽ đã có trong phần FAQ hoặc Q&A section của hội đồng thảo luận!

Giấy phép ⚖️

Dogecoin Core được phát hành theo các điều khoản của giấy phép MIT. Xem COPYING để biết thêm thông tin hoặc xem opensource.org